Fraktionsvorsitzenden

Fraktionsvorsitzender

Uwe Förster

Fraktion SPD

Fraktionsvorsitzende

Julia Hensel

Fraktion CDU

Fraktionsvorsitzende

Regina Raude

Fraktion FWG

Fraktionsvorsitzender

Martin Roth

Fraktion CDU